22 224 00 86 22 224 00 89
 

Regulamin

Sklep internetowy Partsplaza.eu , działający pod adresem Partsplaza.eu, prowadzony jest przez: Parts Plaza S.C. z siedzibą w Warszawie przy ul. Powstańców Śląskich 20a, (01-381 Warszawa), NIP 522-294-31-99.

 

1. Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Sklep internetowy Partsplaza.eu, zwany dalej Sklepem, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

 2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę Partsplaza.eu, telefonicznie pod numerem telefonu 22 224-00-86, 22 224-00-89 lub za pomocą adresu e-mail: partsplaza@partsplaza.pl. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem wiadomość, że zlecenie dotarło do Sklepu.

 3. Przyjęcie do realizacji zamówienia:

  a. w przypadku gdy Klient składa zamówienie po raz pierwszy i wybiera opcję płatności przy odbiorze lub przelewem - realizacja zamówienia rozpoczyna się po tym, jak do Sklepu dotrze od Klienta e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia, o czym Klient jest informowany na stronie kończącej składanie zamówienia,
  b. realizacja każdego kolejnego zamówienia płatnego przy odbiorze lub przelewem rozpoczyna się natychmiast po jego otrzymaniu przez Sklep, o czym Klient jest informowany na stronie kończącej składanie zamówienia.

 1. Towary zamieszczone na stronie sklepu internetowego są dostępne dla Klientów. Jednakże w przypadku ewentualnej niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).

 2. W przypadku, gdy towar jest niedostępny i jest to jedyna pozycja w zamówieniu, Klient zostanie o tym poinformowany osobnym e-mailem lub telefonicznie i do niego będzie należała decyzja czy zgadza się bądź na wydłużenie czasu realizacji bądź na anulowanie zamówienia. W przypadku, gdy zamówiona przez Klienta część spersonalizowana do konkretnego modelu pojazdu okaże się być błędnie skatalogowana, w związku z czym wystąpi różnica np. cenowa, Sprzedawca poinformuje o tym Klienta w celu podjęcia przez niego decyzji o ewentualnym anulowaniu zamówienia bądź wyrażeniu zgody na pokrycie przez Klienta różnicy w cenie.

 3. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

 4. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub Paragon Fiskalny, który dodawany jest wraz z listem przewozowym do każdej paczki. Faktura VAT lub Paragon Fiskalny wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie towary wybrane do zamówienia są skompletowane i gotowe do wysyłki. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 roku w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur ( Dz. U. Nr 133, poz. 1119 ) faktura VAT nie wymaga podpisu.

 5. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu do momentu wysłania przesyłki. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Późniejsza rezygnacja z zamówienia regulowana jest procedurą odstąpienia od umowy. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta e-mailem pod adresem partsplaza@partsplaza.pl lub telefonicznie pod numerami BOK umieszczonymi na stronach WWW Sklepu.


2. Ceny towarów

 1. Wszystkie ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, z tym że obowiązującą Klienta jest cena z chwili zakupu towaru; wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

 3. Koszt dostawy uzależniony jest m.in. od ilości zamówionych towarów i ich gabarytów. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Aktualne informacje o kosztach dostawy dostępne są na stronie pod linkiem Transport.

 4. Każda przesyłka jest ubezpieczona.


3. Czas realizacji zamówienia

 1. Przy każdym towarze podany jest przewidywany czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który upływa od przyjęcia przez Sklep zamówienia do chwili wysłania zamówionych towarów ze Sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.

 2. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy.

 3. W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się o czas wpływu środków za towar na konto Sklepu. Przesyłki są dostarczane firmą kurierską zazwyczaj następnego dnia roboczego po dokonaniu wysyłki z magazynu Sklepu.

 4. Do realizacji zamówienia Sklep wykorzystuje dane podane przez Klienta, w związku z czym nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.


4. Formy płatności 

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:
  a. gotówką w kasie , jeśli odbiór towaru następuje osobiście w sklepie.
  b. gotówką przy odbiorze przesyłki (tzw. za pobraniem)
  c. przelewem bankowym na konto sklepu (przelew tradycyjny lub za pośrednictwem systemów płatności DOTPAY)
  d. wyjątkiem są wysyłki elementów blacharskich lub przedmiotów gabarytowych przy których konieczna jest przedpłata. (Dotyczy spedycji CAT).

Numer rachunku bankowego jest dostępny na naszej stronie internetowej. Na życzenie klienta wysyłamy zamówienie do przedpłaty zamawianego towaru.


5. Reklamacje

 1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta. Wszystkie oferowane na stronach sklepu części przeznaczone są do montażu w warsztatach specjalistycznych.

 2. Niezależnie od ustawowego prawa odstąpienia od umowy, Sprzedawca odpowiada względem Klienta, będącego Konsumentem za wady fizyczne lub prawne towaru (rękojmia). Taką reklamację należy zgłosić pisemnie i przesłać ją poprzez e-mail na adres: partsplaza@partsplaza.pl lub drogą pocztową na poniższy adres firmy Parts Plaza S.C. w Warszawie:
  Parts Plaza S.C.
  ul. Powstańców Śląskich 20A
  01-381 Warszawa

 3. Koszty transportu reklamowanego towaru pokrywa kupujący z załączonym formularzem reklamacyjnym dostępnym na naszej stronie do pobrania Pliki do pobrania.

 4. W przypadku stwierdzenia wadliwości zakupionego towaru, posiadającego gwarancję producenta, Klient może przeprowadzić procedurę reklamacyjną za pośrednictwem Sprzedawcy Parts Plaza S.C. Taką reklamację należy zgłosić pisemnie i przesłać ją pocztą elektroniczną na adres: partsplaza@partsplaza.pl lub drogą pocztową na poniższy adres:
  Parts Plaza S.C.
  ul. Powstańców Śląskich 20A
  01-381 Warszawa

  Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest potwierdzenie zakupu towaru w firmie Parts Plaza S.C. Identyfikacja Kupującego dokonywana jest na podstawie numeru zamówienia, faktury lub paragonu.Pracownicy Działu Reklamacji niezwłocznie skontaktują się z Państwem i poinformują o procedurze reklamacyjnej.W przypadku uznania reklamacji z tytułu rękojmi Konsument ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Reklamacja z tytułu rękojmi rozpatrywana jest w terminie 14 dni od daty jej wpływu do Sprzedawcy. Jeżeli w ciągu 14 dni od daty wpływu reklamacji Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania Klienta, należy przyjąć iż uznał żądania za zasadne. W niektórych przypadkach czas reklamacji może zostać wydłużony o czym Kupujący zostanie poinformowany.

 5. Naprawiony lub wymieniony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Sklepu. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 6. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt przed podjęciem decyzji o zakupie w naszym Sklepem.

 7. Jeżeli dostarczony produkt nie będzie spełniał wymagań gwarancyjnych, Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany.Gwarancja i rękojmia nie obejmuje uszkodzeń na skutek niewłaściwego montażu, w wyniku wypadku, normalnego zużycia eksploatacyjnego oraz przedwczesnego zużycia na skutek niewłaściwego stanu innych elementów zawieszenia (wahacze, sworznie, końcówki, tuleje gumowo-stalowe, osłony itp.).Prosimy o sprawdzenie przesyłki przy odbiorze. W przypadku stwierdzenia, iż otrzymany towar posiada braki, albo też został mechanicznie uszkodzony, prosimy zażądać od kuriera spisania protokołu szkodowego (to jego obowiązek) oraz pozostawienia Państwu jednego egzemplarza protokołu szkody (ważne, żeby nastąpiło to w dniu dostawy) oraz o niezwłoczne poinformowanie Sprzedawcy Parts Plaza S.C. w celu jak najszybszego rozwiązania problemu.


6. Konsumenckie odstąpienie od umowy i wymiany towarów

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827), w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania zamówionego towaru, konsument ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, wg zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Kupujący jest obowiązany do odesłania towaru, nie później niż w terminie 14 dni na poniższy adres:
  Parts Plaza S.C.
  ul. Powstańców Śląskich 20A
  01-381 Warszawa

  Koszty przesyłki zwrotnej pokrywa Kupujący.

 1. Zwracany towar zostanie przyjęty wyłącznie wtedy, gdy będzie dostarczony do sklepu w oryginalnym, nieuszkodzonym, fabrycznym opakowaniu, oraz nie będzie nosił śladów montażu wraz z formularzem Zwrotu towaru który jest do pobrania na naszej stronie Pliki do pobrania.

 2. Części elektryczne i elektroniczne nie podlegają zwrotom oraz wymianie.

 3. Zwrot środków pieniężnych nastąpi w ciągu 14 dni od otrzymania stosownego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, którego wzór dostępny jest jako załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

 4. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca klientowi kwotę równą cenie zakupionego towaru przelewem. Zwrotowi podlega jedynie wartość zakupionego towaru.

 5. Zwrotowi nie podlegają dodatkowe opłaty z przeprowadzeniem transakcji (np. opłata za wysyłkę).

 6. Jeśli dostarczony Państwu towar nie był zgodny z zamówieniem, prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas o tym fakcie. Tak szybko, jak to możliwe wymienimy towar na właściwy, na swój koszt. Wymiana towaru zostanie dokonana zgodnie z dostępnością produktu w naszym sklepie. W przypadku braku dostępności towaru na wymianę firma Parts Plaza S.C. zastrzega sobie możliwość zwrotu środków pieniężnych za zakupione części.

 7. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy zawierające m.in. informacje o sposobie i terminie wykonywania odstąpieni od umowy oraz kosztach zwrotu rzeczy, w przypadku odstąpienie które ponosi konsument stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.


7. Rejestracja w serwisie, ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Sklep Parts Plaza S.C. z siedzibą w Warszawie przy ul. Powstańców Śląskich 20a, (01-381 Warszawa) zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. nr 101 poz. 926 z 2002 roku z późn. zm.) w zakresie  niezbędnym do realizacji umowy. Sprzedawca za zgodą klientów dokonuje przetwarzania ich danych osobowych Klient może również wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach informacyjnych i marketingowych przezParts Plaza S.C. i przez jej partnerów biznesowych. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

 2. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Parts Plaza S.C. informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany przy rejestracji w sklepie Partsplaza.eu adres poczty elektronicznej.

 3. Użytkownikposiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także zwrócenia się z żądaniem usunięcia podanych danych osobowych. Zbierane dane przetwarzane będą wyłącznie w celu świadczenia usług w serwisach, których właścicielem jest Parts Plaza S.C. oraz w serwisach należących do jej partnerów biznesowych. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.

 4. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

 

8. Postanowienia końcowe

 1. Cennik oraz informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu Partsplaza.eu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie odzwierciedlenie oferty producenta , dlatego też, nie gwarantujemy pełnej dostępności produktów zawartych w cenniku. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta.

 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy. Jeżeli natomiast stroną sporu będzie konsument właściwość sądu określać będą przepisy kodeksu  postępowania cywilnego.

 3. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie www.partsplaza.eu

 4. Wszelkie zdjęcia części są zdjęciami tylko poglądowymi - mogą odbiegać od faktycznego stanu produktu.

 5. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie Partsplaza.eu Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

 6. Za nie odebranie przesyłek pobraniowych Kupujący zostanie obciążony kosztami transportu w obie strony.

 

Załącznik nr 1 - odstąpienie od umowy

Załącznik nr 2 - pouczenie o prawie odstąpienia od umowy